Bestyrelsen

Freja-Quilterne:

Bestyrelsen består af:

Formand:         Karen-Lise Dons Mensberg - Mail

Næstformand: Christine Yde - Mail

Kasserer:        Karen Tobberup – Mail

Sekretær:        Connie Sø Hansen - Mail

                       Annie Ebbesen - Mail

                            

 Suppleant: Aase Jørgensen - Mail

Revisor:     Anette Sørensen

Suppleant: Bodil Taarnkvist

Kontingentet:
Kontingentet blev fastsat til 150,00 kr. og betales til kassereren.
Mere info kontakt Karen Tobberup her 

Vedtægter for Freja Quilterne