Bestyrelsen

Freja-Quilterne:

Bestyrelsen består af:

Formand:    Helle Schrøder – Mail

Kasserer:    Karen Tobberup – Mail

Sekretær:   Connie Sø Hansen - Mail

                   Karen-Lise Mensberg – Mail

                       Christine Yde - Mail

 Suppleant: Aase Jørgensen - Mail

Revisor:     Anette Sørensen

Suppleant: Bodil Taankvist

Kontingentet:
Kontingentet blev fastsat til 150,00 kr. og betales til kassereren.
Mere info kontakt Karen Tobberup her 

Vedtægter for Freja Quilterne